Jak wygląda cross-dock w praktyce?

Posted on 17/09/2021 10:57am

Cross-dock jest to termin z branży TSL oznaczający taka formę przewozu artykułu, w jakiej artykuł dostarczany jest do magazynu i bez przechowywania od razu przeładowywany po to, by posłać go do odbiorcy. Brak magazynowania artykułu w składzie pozwala zaoszczędzić koszta (przede wszystkim w związku z kosztami gromadzenia) i nie zajmuje powierzchni magazynowej.

samochody - fotografijka
Author: Piotr Drabik
Source: http://www.flickr.com
Kiedy stosuje się cross-docking? Przede wszystkim w dystrybucji w 2 wypadkach: gdy dostarcza się towar do składu z wielu źródeł, natomiast w następnej kolejności jest od przesyłany do jednego odbiorcy, gdy produkt dostarczany jest z jednego punktu, zaś potem trafia do wielu odbiorców. Pod względem rozmiaru transportu, cross-docking może stosowany być: w transporcie paletowym, gdzie przeładowuje się całe palety (zobacz wysyłka palet) artykułu (przykładowo na linii wytwórca – nabywca hurtowy), w przewozie drobnicowym, gdzie przeładowuje się materiał przygotowany dla pojedynczych nabywców – dla przykładu sklepów. W takiej sytuacji producent już przygotowuje materiał osobno dla każdego z odbiorców, w następnej kolejności towar przewożony jest do składu, a stamtąd, bez jego przechowywania dystrybuowany do poszczególnych sklepów, w przewozie paletowym, w którym zapewnia się towar do składu na palecie, lecz w punkcie przeładunku, towar jest rozdzielany na zamówienia dla poszczególnych odbiorców a także dostarczany do każdego nabywcy.

Jak wygląda cross-docking w praktyce? Przedstawmy sobie następującą sytuację. Czterech fabrykantów dostarcza artykuły do 4 tych samych sklepów. Bez cross-dockingu każdy wytwórca musi przetransportować swoje materiały ze swojego składu do każdego sklepu – pokonuje więc trasę cztery razy. Wykorzystując prezentowany system dystrybucja produktów przedstawia się w ten sposób, iż każdy z fabrykantów dostarcza własny materiał do jednego magazynu, w którym jest on przeładowywany na 4 ciężarówki. Na każdej ciężarówce znajdują się towary od każdego z wytwórców. Każda z ciężarówek\ jedzie do jednego marketu. W tenże sposób, każda firma pokonuje trasę jedynie raz, mimo że dostarczyła artykuł do czterech sklepów. Gdzie cross-docking się sprawdza?

Głównie w transporcie paletowym oraz przy przewozie zestandaryzowanych przesyłek o niewielkich gabarytach, które możemy umieścić np.

Wiedz, że wnikliwe opracowanie to często najcenniejsze źródło informacji? Tak jest i w tym przypadku - gdy klikniesz ten odnośnik, znajdziesz podobne użyteczne materiały.

w pudłach, na palecie czy w zbiornikach, które mogą być transportowane za pomocą wózka widłowego.